Dyrektywa ErP – jakie zmiany wprowadza?

gotowi_na_erp[5]

                gotowi_na_erp[5]

 

                      Dyrektywa ErP wejdzie w życie już 26 września 2015 roku. Wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące wymagań technicznych oraz oznakowania urządzeń grzewczych i pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody.

Europejska dyrektywa w sprawie ekoprojektu to kolejny sposób na zmniejszenie ilości niepotrzebnie zużywanej energii przez domowe urządzenia elektrycznie i systemy grzewcze. Będzie to również plus dla konsumentów, którzy otrzymają jasne informacje na temat zapotrzebowania energetycznego kupowanego sprzętu.

Eksperci tłumaczą, że w przypadku całego systemu grzewczego, np. w sytuacji połączenia kotła kondensacyjnego z instalacja solarna, etykietę informacyjną musi mieć cały system jako całość, a nie tylko poszczególne elementy.

Dyrektywa nakłada na producentów oraz sprzedawców obowiązek powiadamiania klientów o efektywności grzewczej kotła lub podgrzewacza ciepłej wody użytkowej – taka informacja musi znaleźć się na specjalnej etykiecie, w przedniej części urządzenia.

Etykieta dla niskotemperaturowych pomp ciepła musi dodatkowo zawierać informacje o strefie klimatycznej, dla której opisane zostaną parametry wyszczególnione w specyfikacji. Ich efektywność uzależniona jest od klimatu i temperatury, która panuje na zewnątrz budynku. Dlatego będzie różniła się w różnych strefach klimatycznych.

Których produktów dotyczy dyrektywa ErP? Są to kotły jednofunkcyjne i dwufunkcyjne, pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, instalacje solarne, regulatory temperatury, które zawierają się w całych systemach obejmujących kotły jednofunkcyjne lub wielofunkcyjne.

Nie obejmuje za to kotłów opalanych biomasą, systemów grzewczych zasilanych gazem, parą lub powietrzem. Nie dotyczy również kogeneracyjnych bloków energetycznych o maksymalnej mocy wytwórczej energii elektrycznej równej lub większej niż 50kW.

Dodatkowo dyrektywa ErP nie dotyczy kotłów jednofunkcyjnych o mocy przekraczającej 400kW oraz pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej o pojemności przekraczającej 2000 litrów.

Jednak ostatnio wymienione urządzenia mogą zostac sprzedane tylko w wówczas, gdy spełniają wymagania dotyczące zużycia energii i ochrony środowiska. Całość musi zostać potwierdzona za pomocą oznaczenia CE.

W praktyce oznacza to, że producenci urządzeń grzewczych nie będą mogli wytwarzać większości kotłów bez kondensacji o mocy do 400kW.

W praktyce oznacza to, że od 26 września 2015 roku producenci urządzeń grzewczych nie będą mogli wytwarzać większości kotłów bez kondensacji o mocy do 400 kW. Co więcej, w sprzedaży nie będzie już pomp innych niż wysokosprawne oraz pojawi się zakaz dystrybucji kotłów wiszących bez wysokosprawnych pomp.